• Thông báo tuyển dụng công nhân 07 – 2017( Hết hạn tuyển dụng)[24/07/2017]

    Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 6 Nữ Công nhân với những yêu cầu sau

  • Thông báo tuyển kĩ sư điện 07 – 2017( Hết hạn tuyển dụng)[21/07/2017]

    Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 2 Kỹ sư thiết kế điện tử với những yêu cầu sau