• THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ[26/04/2019]

  CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 01 Nam kỹ sư thiết kế điện tử với những yêu cầu sau:

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG MUA – XUẤT NHẬP KHẨU[26/04/2019]

  CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 01 Nhân viên Phòng mua – Xuất nhập khẩu với những yêu cầu sau:

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NAM VÀ NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ[05/04/2019]

  CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 05 Nữ Công nhân thời vụ với những yêu cầu sau:

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG[02/04/2019]

  CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM (100% vốn của Nhật) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại Lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 01 Kỹ sư thiết kế cơ khí với những yêu cầu sau:

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG MUA – XUẤT NHẬP KHẨU[02/04/2019]

  Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 01 Nhân viên Phòng mua – Xuất nhập khẩu với những yêu cầu sau:

 • Thông báo tuyển dụng nhân viên Soumu[07/03/2019]

  Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 01 Nữ Nhân viên Phòng Quản Lý (Hành Chính – Nhân Sự) với những yêu cầu sau:

 • Thông báo tuyển kỹ sư Thiết Kế Cơ Khí[07/03/2019]

  Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí với những yêu cầu sau:

 • Thông báo tuyển công nhân thời vụ tháng 3.2019[07/03/2019]

  Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 2 Nam và 12 Nữ Công nhân với những yêu cầu sau:

 • Thông báo tuyển dụng công nhân 07 – 2017( Hết hạn tuyển dụng)[24/07/2017]

  Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 6 Nữ Công nhân với những yêu cầu sau

 • Thông báo tuyển kĩ sư điện 07 – 2017( Hết hạn tuyển dụng)[21/07/2017]

  Công ty TNHH TOA VIỆT NAM ( 100% vốn của Nhật ) có trụ sở và nhà máy sản xuất tại lô D1, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất các thiết bị của hệ thống Camera giám sát từ tháng 8 năm 2002. Để mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 2 Kỹ sư thiết kế điện tử với những yêu cầu sau