Phương châm cơ bản (3 chữ An)

-) Sản xuất những sản phẩm làm yên lòng khách hàng.

-) Tạo cho bạn hàng sự an tâm khi hợp tác giao dịch với công ty.

-) Tạo cho nhân viên sự an tâm khi làm việc cho công ty.