Sứ mệnh của công ty

Theo đuổi những tiêu chuẩn chuyên môn cao đáp ứng những tiêu chuẩn chuyên nghiệp khắt khe, phát triển những sản phẩm mang tính sáng tạo, phân hóa triệt để thị trường, nhằm mục tiêu trở thành doanh nghiệp quốc tế, đóng góp vào lĩnh vực “Giao tiếp bằng âm thanh” của xã hội loài người.